Polityka Prywatności i polityka plików COOKIES

Polityka prywatności


Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane, jak je wykorzystujemy i jak je chronimy. Wyjaśniamy tu również, jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Szanujemy prawo do prywatności i będziemy przetwarzać dane osobowe tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapisując się do naszego newslettera, robiąc zakupy w naszym sklepie internetowym (www.coemi.pl) oraz w sklepie stacjonarnym znajdującym się pod adres ul. Pabianicka 15, Chechło Pierwsze, 95-082 Dobroń, woj. łódzkie, NIP 7311926795 czy pisząc do nas wiadomość za pomocą formularza kontaktowego , zgadzają się Państwo na postanowienia zawarte w tym dokumencie.

Państwa adres e-mail i inne dane osobowe są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ani nie będziemy nigdy przekazywać ich osobom trzecim w celach marketingowych.

Jesteśmy świadomi tego, że osoby poniżej 16 roku życia, aby móc skorzystać z naszych usług, muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Świadomie nie będziemy zbierać zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

 1. Kim jesteśmy?

1.1. Jako firma COEMI WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za przetwarzanie tych danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nasza siedziba znajduje się przy ulicy Pabianickiej 15, w Chechle Pierwszym, kod pocztowy: 95-082. Można kontaktować się z nami listownie pod podanym wyżej adresem lub mailowo poprzez adres coemi@coemi.pl.

 1. Jakie dane zbieramy?

2.1. Dane, które zbieramy to:

- adres e-mail
- imię
- w przypadku rejestracji w sklepie internetowym: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło, data urodzenia
- w przypadku zamówień ze sklepu internetowego: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło, data urodzenia, nazwę firmy oraz jej NIP, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), numer telefonu
- informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta użytkownik (w tych informacjach nie ma danych osobowych)
- informacje dotyczące korzystania z naszych usług, m.in. daty i godziny składania zamówień, godzina otwarcia wiadomości e-mail, data i godzina rejestracji, godzina logowania (nie są to dane osobowe)

2.2. W przypadku zapisu do naszego newslettera potrzebny jest jedynie adres e-mail oraz ewentualnie imię. Podając te dane, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych. Podają Państwo swoje dane dobrowolnie. Nasza firma będzie zgodnie z życzeniem i na podstawie wyrażonej zgody wysyłać na podany adres e-mail informacje marketingowe i handlowe.

2.3. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy Państwa dane osobowe?

3.1. W przypadku zapisu do newslettera podstawą prawną przetwarzania Państwa  danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda. Zbieramy te dane w celu wysyłania Państwu informacji handlowych oraz marketingowych.

3.2. W przypadku chęci skorzystania z naszych usług, czyli zakupu naszych produktów, konieczne jest podanie większej ilości danych w celu realizacji tego zamówienia. Zbieramy tylko dane niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną zbierania tych danych jest zawarcie i wykonanie umowy oraz wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych np.:

- wystawienie faktury czy dokumentów księgowych
- udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej przepisami

3.3.  W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego podstawą prawną zbierania danych jest wykonanie umowy.

3.4. W przypadku zaakceptowania korzystania przez naszą stronę z plików cookies, nasza firma wykorzystuje te pliki do profilowania (zautomatyzowanej analizy i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań), którego celem będzie dostosowanie przekazów marketingowych i wysyłanych treści do Państwa preferencji, które poznajemy przy pomocy plików cookies. Oznacza to, że mogą się Państwu wyświetlać reklamy tworzone przez naszą firmę za pomocą systemu Google AdWords oraz Facebook. Te dane będą też wykorzystywane przez naszą firmę do zautomatyzowanej analizy i tworzenia statystyk na potrzeby naszej firmy.

3.5 Cel -> Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera). Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji. W każdym przypadku Użytkownik wnieść sprzeciw co do dalszego profilowania.

Czas -> Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

3.6 Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym tylko po to, aby zarządzać zakupami zrobionymi przez Ciebie online. Otrzymują je wyłącznie:

 • firmy, które przetwarzają Twój adres;
 • agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień;
 • magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia
 • firmy, które realizują płatności
 • banki, które sprawdzają Twoją tożsamość i zdolność kredytową, gdy kupujesz na raty;
 • firmy windykacyjne.
 • firmy dostarczające narzędzia wspierające proces sprzedaży w ramach sklepu internetowego (marketing automation) np. ramki rekomendacyjne, funkcjonalność chatu, newsletter.

3.7 Podstawa przetwarzania danych osobowych to: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

 1. Prawa osób, które zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez naszą firmę:

4.1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na postawie wyrażonej zgody (zapis do newslettera oraz zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych i marketingowych), w każdej chwili można tę zgodę cofnąć i wypisać się z naszej bazy, klikając w link rezygnacji (link dołączany jest do każdej wysyłanej przez nas wiadomości) lub pisząc do nas wiadomość na adres e-mail: coemi@coemi.pl lub listownie na adres: COEMI WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Pabianicka 15, Chechło Pierwsze, 95-082 Dobroń, woj. łódzkie.


4.2. W związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
- do przeniesienia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Z tych uprawnień można skorzystać pisząc do nas wiadomość e-mail na adres: info@szwalnia.pl lub listownie na adres: coemi@coemi.pl lub listownie na adres: COEMI WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Pabianicka 15, Chechło Pierwsze, 95-082 Dobroń, woj. łódzkie.

4.3. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. Wszelkich informacji możemy udzielić poprzez e-mail: coemi@coemi.pl telefonicznie lub w siedzibie naszej firmy.

4.4 Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

4.5 Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

4.6 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Jak przechowywane są Państwa dane?

5.1. Gdzie przechowywane są dane? Państwa dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach znajdujących się w Polsce. W przypadku korzystania z zewnętrznych narzędzi takich jak np. narzędzia do wysyłki maili z informacjami handlowymi lub marketingowymi, mamy podpisane z dostawcami tych usług umowy powierzenia przetwarzania danych, które gwarantują, że Państwa dane są wykorzystane przez te podmioty tylko do celów zgodnych z obowiązującymi przepisami i nie są przekazywane kolejnym podmiotom. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

5.2. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane? Państwa dane będą u nas przechowywane tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. Dane w wyjątkowych sytuacjach mogą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawa np. prawo podatkowe (podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku obowiązek prawny). W celach marketingowych Państwa dane będą przechowywane do momentu cofnięcia Państwa zgody. W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych, usuniemy te dane zgodnie z Państwa życzeniem w ciągu maksymalnie 7 dni od otrzymania od Państwa takiej dyspozycji.

5.3. Komu powierzane są Państwa dane? W naszej firmie tylko osoby uprawnione i upoważnione mają dostęp do danych osobowych. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Państwa dane w niektórych sytuacjach muszą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (umowy te gwarantują bezpieczne przetwarzanie danych). Niektóre dane osobowe mogą zostać przekazane:

- dodatkowym pracownikom np. w celu przeprowadzenia serwisu,
- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych czy prawnych, tylko w zakresie dotyczącym administrowania tymi danymi,
- podmiotom zewnętrznym w celu poprawnego przeprowadzenia procedury reklamacji,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą np. w celu dokonania zwrotów
- podmiotom świadczącym usługi windykacyjne w przypadku zaległości płatniczych

5.4 Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

 1. Zmiany polityki prywatności

6.1. Możemy zmieniać niniejsza politykę prywatności w razie konieczności wynikającej z przepisów prawa lub w przypadku zmian w świadczonych przez nas usługach. W takich przypadkach udostępnimy zaktualizowaną politykę prywatności na naszej stronie oraz wskażemy datę ostatniej aktualizacji.

 

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl